V kampania pomiarowa – sierpień 2017

V kampania pomiarowa – sierpień 2017

Pogoda w sierpniu też nie była przychylna ale Załogi pokonały wszystkie przeciwności.