Posiedzenie Rady Programowej Projektu

Posiedzenie Rady Programowej Projektu

W dniu 17 października 2017 r. odbyła się Rada Programowa Projektu w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, w  Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowym Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej.