IV kampania pomiarowa – lipiec 2017

IV kampania pomiarowa – lipiec 2017

Trudne warunki meteorologiczne  w lipcu utrudniały badania, ale wszystkie zadania badawcze zostały wykonane.