Posiedzenie Rady Projektu

Posiedzenie Rady Projektu

6 lipca odbyła się Rada Projektu w siedzibie Aviation Artur Trendak. Omówiony zostały tematy istotne dla zakresu realizacji prac badawczych.