II Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Gleby

II Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Gleby

8 lutego 2017 roku w siedzibie Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum Fizyki Gleby. Współorganizatorami byli: Komisja Fizyki Gleby Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego, Litewskie Towarzystwo Gleboznawcze, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geofizycznego oraz Aleksandras Stulginskis University z Litwy. W trakcie sympozjum dr hab. Andrzej Bieganowski wygłosił referat pt. „Elaboration of innovative method for monitoring the state of agrocenosis with the use of remote-sensing gyro system in terms of precision farming”, w którym przedstawił obecnym główne założenia projektu