II posiedzenie Rady Konsorcjum

II posiedzenie Rady Konsorcjum

24 stycznia 2017 r. w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie odbyło się II posiedzenie Rady Konsorcjum poświęcone przygotowaniom pól doświadczalnych do badań i założeń do harmonogramu badań. Przedstawiciele poszczególnych jednostek zaangażowanych w realizację projektu zreferowali stan przygotowań do badań naziemnych i lotniczych. Omówiono także wymagania do opracowywanej strony internetowej projektu.