Gyroscan na sesji naukowej IOR-PIB

Gyroscan na sesji naukowej IOR-PIB

W dniach 9–10 lutego 2017 r odbyła się w Poznaniu 57 Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego -pod honorowym patronatem Krzysztofa Jurgiela, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Patronaty objęły także: Wielkopolska Izba Rolnicza, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin i Polskie Towarzystwo Ochrony Roślin. Patronat medialny objęły Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu „APRA” Sp. z o.o. oraz Radio Merkury S.A. Poznań.

W trakcie sesji „Technika w ochronie roślin” prof. Małgorzata Bzowska-Bakalarz wygłosiła referat pt. KIERUNKI WYKORZYSTANIA WIATRAKOWCA W ROLNICTWIE (DIRECTIONS OF GYROPLANE USE IN AGRICULTURE), w którym przedstawiła między innymi program prac badawczych projektu.