III posiedzenie Rady Konsorcjum

III posiedzenie Rady Konsorcjum

Dnia 31 marca 2017 w Instytucie Agrofizyki PAN odbyło się posiedzenie Rady Konsorcjum. Głównym punktem obrad było ustalenie harmonogramu kampanii polowych i łąkowych w 2017 r.