I Konferencja Sprawozdawcza projektu “Gyroscan” 19-22 grudnia 2017

I Konferencja Sprawozdawcza projektu “Gyroscan” 19-22 grudnia 2017

Całoroczna praca badawcza została uwieńczona wymianą wyników badań .Dwudniowa, owocna konferencja odbyła się w Nałęczowie, gdzie ekipy badawcze Konsorcjum ustalały założenia zintegrowanej bazy danych a także formułowały pomysły na dalsze projekty badawcze.