IX International Scientific Symposium “Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture”

IX International Scientific Symposium “Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture”

22 -24 listopada 2017 wzięliśmy udział w IX International Scientific Symposium “Farm Machinery and Processes Management in Sustainable Agriculture” organizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami produkcyjnymi oraz  Wallon Agricultural Research Centre, Agricultural Engineering Department, Gembloux, Belgium. Patronat European Society of Agricultural Engineers.

Wygłosiliśmy referat poświęcony założeniem projektu GYROSCAN pt: MONITORING THE STATE OF AGROCENOSIS WITH REMOTE-SENSING GYRO SYSTEM (Proceedings. S. 64-69).

Więcej informacji na stronie konferencji.