Międzynarodowe seminarium “Rola i Zadania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w projektach dual-use i w programie Albatros”

Międzynarodowe seminarium “Rola i Zadania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w projektach dual-use i w programie Albatros”

18 stycznia 2018 w budynku Rektoratu Politechniki Lubelskiej prezentowaliśmy założenia naszego projektu GYROSCAN na międzynarodowym seminarium Rola i zadania Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP) w projektach dual-use i  w programie Albatros.

Organizatorami seminarium był Instytut Informatyki, Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej. Referaty dotyczyły nie tylko zastosowań załogowych bezzałogowych statków powietrznych w rolnictwie precyzyjnym ale także pojazdów zintegrowanych z BSP, symulatorów szkoleniowych a także technik pozyskiwania teledetekcyjnej informacji obrazowej. Przedstawiciel firmy Spacemetric przedstawił rozwiązanie KEYSTONE do tworzenia inteligentnych produktów rozpoznania obrazowego.