Udział w 60 Sesji Naukowej IOR

Udział w 60 Sesji Naukowej IOR

W dniach 11-13 lutego wzięliśmy udział w obradach 60. SESJI NAUKOWEJ Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego. Tematem przewodnim konferencji był ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych „MIĘDZYNARODOWY ROK ZDROWIA ROŚLIN” (IYPH 2020), którego motto brzmi „Chroniąc rośliny – chronisz życie”.

Przedstawiliśmy wyniki badań naziemnychwykonywanych w ramach projektu GYROSCAN.