Konferencja “Rolnictwo 4.0”, Kamień Śląski, 27-29 stycznia 20120

Konferencja “Rolnictwo 4.0”, Kamień Śląski, 27-29 stycznia 20120

W dniach 27-29 stycznia 20120 wzięliśmy udział w konferencji „Rolnictwo precyzyjne w Polsce – dziś i jutro. Rolnictwo 4.0“ w Kamieniu Śląskim. Organizatorami byli: Agrocom Polska, 365 Net, Claas. Przedstawiliśmy referat pt. “Wyniki projektu GYROSCAN w kontekście możliwości wykorzystania w rolnictwie precyzyjnym” i mieliśmy możliwość rozmów z rolnikami oraz przedstawicielami firm świadczących usługi w zakresie rolnictwa precyzyjnego.

W konferencji-brało udział ok. 140 osób, w tym 35 rolników, 39 firm polskich i 6 zagranicznych uczniowie szkół rolniczych i studenci uczelni wyższych.