Posiedzenie Rady Projektu 04/2018

Posiedzenie Rady Projektu 04/2018

Odbyła się Rada Projektu w gościnnych progach Lesaffre Polska. Obrady były owocne i doprowadziły do  usprawnień organizacyjnych współpracy poszczególnych ekip badawczych.