I kampania pomiarowa 2018

I kampania pomiarowa 2018

Pierwsza kampania badawcza 2018 r w Wołczynie rozpoczęta. Wszystkie ekipy  w gotowości. Niektóre zespoły można było uchwycić w akcji. (fot (1-7) . Ekipa IOR i Geosystems rozproszona wśród pól a wiatrakowiec  nad polami.