Wrzesień i październik 2018

Wrzesień i październik 2018

Prowadzimy planowe badania naziemne i lotnicze, zbieramy kukurydzę, podsumowujemy charakterystykę okresu wegetacyjnego, uściślamy plany badawcze na rok przyszły.

Odbyły się dwa ogólne spotkanie merytoryczne poświęcone kolejnym zadaniom projektu: 05.09.2018 w siedzibie IGiK oraz 03.10.2018 w siedzibie AAT (Rada projektu).