VII Forum BioGIS, UAM, Poznań, 21-22 marca 2019

VII Forum BioGIS, UAM, Poznań, 21-22 marca 2019

Na VII Forum BioGIS na wydziale Biologii na UAM w Poznaniu (21-22 marca 2019) prezentowaliśmy część wyników projektu w opracowaniu pt: “Rozwiązania GIS w automatyzacji systemu rolnictwa precyzyjnego”.