Spotkanie przedstawicieli konsorcjum – Rogów

Spotkanie przedstawicieli konsorcjum – Rogów

22 lutego 2019 odbyło się spotkanie przedstawicieli Konsorcjum (IGiK, UP Lublin, Geosystems, IOR oraz IA PAN) z p. Wiesławem Grynem  (wiodącym i znanym rolnikiem z Zamojszczyzny), na którego polach prowadzone są doświadczenia projektu Gyroscan. Celem spotkania było przedstawienie dotychczasowych wyników oraz omówienie planów na nadchodzący sezon wegetacyjny.

Spotkanie praktyki i nauki zaowocowało ciekawą wymiana poglądów. Ponieważ niektóre kwestie pozostały otwarte, strony omówiły się na dalsze dyskusje.