Rada Projektu, Woøczyn 10.09.2019

Rada Projektu, Woøczyn 10.09.2019

Kolejna Rada Projektu Gyroscan w Wołczynie odbyła 10.09.2019 się w siedzibie Lesaffre Polska.