Rada Projektu 17-18 grudnia 2018

Rada Projektu 17-18 grudnia 2018

Podsumowaliśmy wyniki uzyskane w roku 2018 na Rada Projektu, która  odbyła się Kazimierzu Dolnym . Dwudniowe obrady były bardzo absorbujące i pozwoliły na wymianę wyników badań i wytyczenie planów na rok przyszły.