“Przedsiębiorca rolny” o projekcie Gyroscan

“Przedsiębiorca rolny” o projekcie Gyroscan

W czasopiśmie Przedsiębiorca Rolny nr 5 (55), maj 2019, na stronie 92-93 w dziale “Rolnictwo precyzyjne” ukazał się artykuł pt.: “Diagnoza z wiatrakowca” – o naszym projekcie.
Czasopismo to jest ogólnopolskim miesięcznikiem wydawanym od 1997 roku, jako “Rolnik Dzierżawca” – obecnie “Przedsiębiorca Rolny” z dodatkiem ekonomicznym “Agronotowania” i społeczno-branżowym “My Dzierżawcy”. Jest wyłącznym reprezentantem medialnym Federacji Związków Pracodawców – Dzierżawców i Właścicieli Rolnych. i jest dedykowane do przedsiębiorców rolnych prowadzących wielkoobszarowe gospodarstwa rolne.

Treść artykułu tutaj.