Obiekty badan – druga kampania

Obiekty badan – druga kampania

Obiekty badań przygotowane do drugiej kampanii badawczej – maj 2017.