Kampania pomiarowa wrzesień 2019

Kampania pomiarowa wrzesień 2019

Po obradach Rady prowadziliśmy badania naziemne na plantacjach kukurydzy.