Kampania pomiarowa maj 2018

Kampania pomiarowa maj 2018

Wiosna 2018 – badania w toku.

(film W. Kiryła)

(film Małgorzata Bzowska)