I posiedzenie Rady Konsorcjum

I posiedzenie Rady Konsorcjum

28 października 2016 r. odbyło się I posiedzenie Rady Konsorcjum, które poświęcone było bieżącemu monitoringowi spraw związanych z działalnością Konsorcjum. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych jednostek zaangażowanych w realizację projektu.