“Gyroscan” na konferencji Inżynierii Rolniczej w Zakopanem, 4-8 Luty, 2019

“Gyroscan” na konferencji Inżynierii Rolniczej w Zakopanem, 4-8 Luty, 2019

Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej Zarząd Główny w Krakowie, Komitet Inżynierii Rolniczej i Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, jak co roku, zorganizowało konferencję naukową POSTĘP NAUKOWO-TECHNICZNY i ORGANIZACYJNY w ROLNICTWIE (4-8 lutego 2019, Zakopane). W obradach wzięło udział 130 uczestników z kilkunastu Uczelni i Instytutów Badawczych. Wygłoszono 10 wykładów, 20 referatów oraz 54 postery medialne z zakresu wielu projektów oraz badań własnych.

Zespół GYROSCAN przedstawił osiągnięcia naszego projektu a przedstawiona prezentacja wzbudziła szerokie zainteresowanie i dyskusję.